Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe i kadrowe
Nowoczesne rozwiązania
Na miarę Twoich potrzeb
Profesjonalna księgowość
dla mikro i makro przedsiębiorstw

Polityka Prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób fizycznych, Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: http://www.kmbiuro.pl/.

Zasady Polityki Prywatności, które są określone poniżej, dotyczą tylko niniejszej strony, nie dotyczą witryn, do których można przechodzić ze stron http://www.kmbiuro.pl/.

Korzystając ze stron jw. akceptujecie Państwo zasady Polityki Prywatności, które prezentujemy poniżej.

K&M Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności Użytkowników. W szczególności dba o ochronę przetwarzanych danych osobowych, oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników, m.in. przez nieuprawniony dostęp osób trzecich. Gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe, komunikacja między Twoim komputerem, a naszymi serwerami jest zaszyfrowana za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Słownik podstawowych pojęć, używanych w Polityce Prywatności:

 1. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Danych Osobowych jest: K&M sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 43/45 87-100 Toruń. NIP: 8792685583 REGON: 340247190 KRS: 0000627925.

  Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iodo@detectio.pl.
 2. Gromadzenie danych.

  W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
  • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
  • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
  • nazwy Użytkownika podawanej w procesie autoryzacji;
  • czasu nadejścia zapytania;
  • pierwszego wiersza żądania http;
  • kodu odpowiedzi http;
  • liczby wysłanych przez serwer danych;
  • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
  • informacji o przeglądarce Użytkownika;
  • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

  Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony naszego serwisu. Ponadto, serwisy nie zbierają w sposób automatyczny, żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:
  1. zarządzania Serwisem;
  2. stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
  3. badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisów oraz w celach statystycznych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych

  Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika, mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników.

  Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym i do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

  W przypadku naruszenia zasad korzystania z naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Prawa Użytkownika.

  Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych osobowych ma prawo:
  1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
  2. Poprawienia swoich danych.
  3. Usunięcia danych.
  4. Ograniczenia przetwarzania danych.

   Ma Pan/i prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/i danych osobowych w przypadku:
   • przekonania Pana/i, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
   • nie chce Pan/i abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania.
  5. Sprzeciwu wobec przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

   Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane chyba, że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Wykorzystanie plików Cookies.

   Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245, 2354, z 2019 r. poz. 643, 730 ) stanowiących, że dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

   Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
   1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
   2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
   3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

   W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
   • „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
   • „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
   • „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
   • „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
   • „własne” - zamieszczane przez Serwis;
   • „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

   Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu. Nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

   Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
  8. Zmiany w Polityce Prywatności.

   Administrator Danych Osobowych K&M Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej http://www.kmbiuro.pl/

Obsługa
księgowa
Sprawozdania
finansowe
Obsługa
kadrowa
Roczne
rozliczenia PIT
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów od 250,00 zł netto / miesiąc

sprawdź pełny cennik »

biuro@kmbiuro.pl
56 623 03 29