Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe i kadrowe
Nowoczesne rozwiązania
Na miarę Twoich potrzeb
Profesjonalna księgowość
dla mikro i makro przedsiębiorstw

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Pana/i danych osobowych przez K&M Spółka z o.o.

ADMINISTRTOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pana/i danych osobowych jest K&M Sp. z o. o. NIP: 8792685583 KRS: 0000627925 z siedzibą w Toruniu przy ul. Wojska polskiego 43/45

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach związanych z ochroną Pana/i danych osobowych i realizacji Pan/i praw może Pan/i kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iodo@detectio.pl lub telefonicznie: +48 698642878.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w procesie obsługi kontrahentów, klientów, w celu:

 1. działań marketingowych na podstawie wyrażonej przez Pana/ią dobrowolnej zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO),
 2. zawarcia/wykonania umów kupna/sprzedaży oferowanych usług, na podstawie zainteresowania Pana/i naszą ofertą lub na podstawie zawartej przez Pana/ią umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, obsługi reklamacji) wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (art. 6 ust 1 lit c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, badania satysfakcji klientów, prowadzenia analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, w celach archiwalnych (dowodowych) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f RODO).
Podanie przez Pana/ią danych jest:

ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH
Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym kategoriom podmiotów:

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 2. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe będziemy przetwarzać dla określonego celu do momentu zgłoszenia sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 3. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania.

PANA/I PRAWA
Ma Pan/i prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 2. Poprawienia swoich danych.
 3. Usunięcia danych, jeżeli obowiązek przechowywania nie wynika z przepisów prawa.
 4. Ograniczenia przetwarzania danych

  Ma Pan/i prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/i danych osobowych w przypadku:
  • przekonania Pana/i że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
  • nie chce Pan/i abyśmy usunęli dane, bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Sprzeciwu wobec przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

  Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Przenoszenia danych.
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Jeżeli uważa Pan/i że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.
  Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.

  W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: iodo@detectio.pl lub udać się do naszej siedziby: 87-100 Toruń ul. Wojska Polskiego 43/45.
  Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).

  Pana/i dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Pobierz w PDF »

Obsługa
księgowa
Sprawozdania
finansowe
Obsługa
kadrowa
Roczne
rozliczenia PIT
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów od 250,00 zł netto / miesiąc

sprawdź pełny cennik »

biuro@kmbiuro.pl
56 623 03 29