Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe i kadrowe
Nowoczesne rozwiązania
Na miarę Twoich potrzeb
Profesjonalna księgowość
dla mikro i makro przedsiębiorstw

Oferta

Oferujemy obsługę księgową w zakresie:
 • karty podatkowej,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • księgi rachunkowe,
 • rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) podstawie prowadzonych ewidencji sprzedaży i zakupu prowadzonych przez Biuro,
 • sporządzanie informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE),
 • prowadzimy również ewidencję środków trwałych i wyposażenia.
Sporządzamy sprawozdania finansowe roczne oraz na życzenie klienta sprawozdania finansowe kwartalne. Niektóre z jednostek prowadzonych przez nasze Biuro podlegają badaniu sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta w związku z powyższym jesteśmy w stałym kontakcie z Biegłymi przeprowadzającymi badanie sprawozdań finansowych. Sporządzamy roczne rozliczenie podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Zajmujemy się również sprawozdawczością do GUS, INTRASTAT, NBP i PFRON.

Oferujemy obsługę kadrową w zakresie:
 • prowadzeniem akt osobowych,
 • rozliczaniem wynagrodzeń,
 • prowadzimy kartoteki wynagrodzeń,
 • rozliczaniem czasu pracy oraz urlopów pracowniczych,
 • obliczanie nadgodzin oraz ekwiwalentu za urlop,
 • obliczanie wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych,
 • sporządzaniem rozliczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz zgłoszeń i wyrejestrowań,
 • obliczanie zaliczki z tytułu podatku od osób fizycznych dotyczącego wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego.

Każda z obsługiwanych przez nas Firm ma przypisane osoby, które zajmują się kompleksową obsługą danej jednostki co w dalszej perspektywie ułatwia pracę i kontakt w podziale na:
 • księgową,
 • kadrową.
Na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez klientów uczestniczymy w kontrolach prowadzonych przez organy państwowe m.in. ZUS, US, PIP, NBP itp.

Pracujemy na programach zakupionych od firmy INSERT SA z siedzibą we Wrocławiu: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor oraz Gratyfikant. Są to zarówno programy Insert GT oraz Insert nexo.

Obsługa
księgowa
Sprawozdania
finansowe
Obsługa
kadrowa
Roczne
rozliczenia PIT
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów od 250,00 zł netto / miesiąc

sprawdź pełny cennik »

biuro@kmbiuro.pl
56 623 03 29